Boek: Collega Coach | Docent Coach

Als je collega's ziet worstelen en je wilt in de organisatie iets voor deze collega's betekenen, dan zou de rol van collega-coach je kunnen liggen. Collega-coaching is een snelgroeiende vorm van zorg in organisaties. Dit boek geeft een heldere uitleg van de methode collega-coaching en hoe deze in de praktijk toe te passen. Bij coaching van collega's begeleiden professioneel opgeleide coaches hun eigen collega's. Zij doen dit vanuit een open, oordeelvrije houding. Uit ervaringen met collega-coaching blijkt dat dit veel voordelen biedt voor de organisatie. Het geeft zowel de organisatie als werknemers de kans zich verder te ontwikkelen en te groeien. Het verhoogt het welbevinden en heeft een positieve invloed op de kwaliteit en productiviteit. Collega coach | Docent coach gaat in op verschillende theorieën en visies die ten grondslag liggen aan coaching, zoals contextuele therapie, systeemtherapie en transactionele analyse. Ook is er aandacht voor de ethiek van coachen. Het boek biedt naast achtergrondinformatie veel praktische handvatten om je coachvaardigheden te vergroten, beschrijvingen van interventies en voorbeelden uit de praktijk. Collega coach | Docent coach bevat bovendien veel voorbeelden uit het onderwijs, waar collega-coaching in toenemende mate al succesvol wordt toegepast. Ook voor andere organisaties in bijvoorbeeld de zorg en het bedrijfsleven is deze methode zeer geschikt. Het boek is dan ook bedoeld voor iedereen die in het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven werkzaam is en affiniteit heeft met het begeleiden, coachen en ondersteunen van collega's.

M. Berger

Collega Coach | Docent Coach is echt een boek uit de praktijk voor de praktijk. Het boek is op een overzichtelijke en heldere wijze geschreven met leuke bijpassende illustraties. Het kent een logische opbouw van hoofdstukken, die elk met een krachtige inleiding beginnen. De verschillende theorieën in combinatie met praktische handvatten maken dit boek nuttig, leerzaam en goed bruikbaar. De gekozen methodieken staan op een dusdanige manier beschreven dat ze direct inzetbaar zijn tijdens een coachgesprek. Niet alleen een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd en gemotiveerd is om als coach aan de slag te gaan maar ook voor degene die al ervaren is.

P. van Goch

Een fijn boek om te lezen. Inhoudelijk passend bij de onderwijsinhoud van vandaag. Tevens aandacht voor de artistieke kant met subtiele passende illustraties. Praktische informatie is naast het coachdoel ook in te zetten voor het aanbieden van leergebied overstijgende doelen bij leerlingen. De kracht achter de valkuil kun je in ieder overleg en bij elke situatie meteen toepassen. Het boek brengt de kern van verschillende theorieën samenhangend. Prima uitvoerbaar op eigen initiatief, binnen de eigen (onderwijs)praktijk en nog krachtiger als de boodschap aan een team wordt overgebracht om er samen van te profiteren.

A. de Vor

Informatie over coachen en gebruikmaken van coachmethodieken in de praktijk. Het boek is een mengeling van theoretische modellen en goede raad, gegeven door mensen die in de praktijk ervaring hebben opgedaan. De tips zijn waardevol en theorie wordt helder uitgelegd. Het ontbreekt echter aan een heldere structuur, waardoor iets opzoeken lastig is. Dit komt voor een belangrijk deel door de opmaak van de verschillende onderdelen en het gebrek aan onderscheid in de kopteksten. De tweede reden is het verweven van de theorie met het lopende verhaal. Opvallend is het gebruik van Vlaamse woorden en uitdrukkingen, wat vervreemdend kan werken op de lezer. (Lannoo is een Vlaamse uitgever). Voorbeeld: 'opgedaan in zijn gezin van herkomst' klinkt nogal formeel, 'van huis uit geleerd' leest prettiger en is begrijpelijker. Een tweede voorbeeld: 'awareness' vertalen in 'gewaarzijn' is niet dekkend qua betekenis, 'bewust zijn van het hier en nu' is duidelijker. Niettemin een inspirerend boek met een goede balans tussen praktijk en theorie. Prettig leesbaar, informatief, met herkenbare voorbeelden en nuttige tips en veel waardevolle informatie die direct bruikbaar is in de praktijk voor de beginnende coach.