Thematrainingen binnen het onderwijs

Geen enkele dag in het onderwijs is hetzelfde. Iedere klas heeft zijn eigen dynamiek wat zijn invloed heeft op omgangsvormen en studiehouding. Hoe zorg je ervoor dat de leerling doet wat jij belangrijk vindt? Zowel in de klas als in de aula of het schoolplein. Je wilt de leerling graag begrijpen en aansluiten bij zijn/haar behoefte. Kies een thema waar je je meer in wilt bekwamen en neem contact op.

De trainingen zijn te combineren en op maat en naar behoefte te maken. Zowel intern als extern mogelijk.